De sociale projecten van Stichting Vrienden: ZIE DE MENS!

vrienden-hart-icoon.svg

We willen een bijdrage leveren aan een menselijkere samenleving.

vrienden-wereldbol-icoon.svg

We richten ons specifiek op de kwetsbare groepen in de maatschappij.

vrienden-hand-icoon.svg

We ondersteunen hen die zich hiervoor als vrijwilliger of mantelzorger inzetten.

Onze sociale projecten

U kunt onze projecten voor kwetsbare, vrijwilligers en mantelzorgers financiëel steunen.
Inspiratiedagen voor kwetsbaren

Inspiratiedagen voor kwetsbaren

Inspiratieweken voor o.a. dak- en thuislozen, minima, tienermoeders met hun kinderen, (ex-) gedetineerden, mensen uit de psychiatrie. Deze weken dienen om tot rust te komen, te bezinnen, lotgenoten te ontmoeten en goed verzorgd worden.

Bekijk project

Ontmoetingsweken voor eenzame ouderen

Ontmoetingsweken voor eenzame ouderen

In het voorjaar en najaar, maar ook rond de christelijke feestdagen zijn deze ouderen bijzonder welkom voor een programma waarin ontmoeting, ontspanning en inspiratie centraal staan.

Bekijk project

Rust en inspiratie voor mantelzorgers en mantelzorggezinnen

Rust en inspiratie voor mantelzorgers en mantelzorggezinnen

De inspiratieprogramma’s voor mantelzorgers en mantelzorggezinnen hebben als doel om hen te ontzorgen en op te laden. Het dagelijkse patroon wordt doorbroken en er is ruimte voor bezinning en rust.

Bekijk project

Anderen over ons

Wat ons beweegt

In onze huidige maatschappij kijken we veel, vaak zonder écht te zien. Daarom is het goed om vaker stil te staan bij de mensen om ons heen, en die mensen écht te zien. Dan zie je mensen die kwetsbaar zijn, een extra steun nodig hebben, een helpende hand. Geef jij via de Vriendenstichting ook je hand?

Hans KokBestuurslid

Als vrijwilliger werk ik regelmatig mee aan de sociale projecten van Stichting Dominicanenklooster Huissen. Ik maak dan van dichtbij mee hoe blij deze kwetsbare mensen worden van een luisterend oor, aandacht en begrip. Het doorbreken van hun eenzaamheid en isolement, dat is onze opdracht!

Piet ElandsBestuurslid

Met onze sociale projecten geven we een moderne invulling aan het ‘klooster zijn’ en zetten we de oude dominicaanse traditie van hulp bieden aan de zwakkeren in de samenleving voort. De bijdrage via de Stichting vrienden is hierin erg belangrijk!

Hans van der VinneMedewerker St. Dominicanenklooster Huissen
“Het motto van de vriendenstichting is: ZIE DE MENS!”