Informatie

Stichting Vrienden van Dominicanenklooster Huissen

De sociale projecten voor kwetsbaren, vrijwilligers en mantelzorgers zijn de grote trots van Dominicanenklooster Huissen. Tegelijkertijd is het schrijnend dat de behoefte en de noodzaak zo groot is. Deze prachtige projecten kunnen alleen georganiseerd worden met steun van vele fondsen, religieuze ordes en particulieren.

Via de Vriendenstichting doet Dominicanenklooster Huissen een beroep op gasten en bezoekers om de diverse projecten financieel te steunen met een gift of schenking.

Er wordt zoveel mogelijk uit eigen middelen aan de projecten besteed. Hiervoor vraagt het klooster steun bij maatschappelijke en religieuze fondsen. Ook bedrijven en organisaties die in het klooster huren, betalen mee aan de projecten. Maar er is veel geld nodig om de vele projecten mogelijk te maken.

ANBI status

De Vriendenstichting is opgericht om de projecten financieel te ondersteunen. Deze stichting heeft de ANBI status waardoor het mogelijk is om uw gift af te trekken van uw inkomstenbelasting, binnen de spelregels. U kunt op diverse manieren de projecten mede-mogelijk maken

Meer informatie over de ANBI status

“Het motto van de vriendenstichting is: ZIE DE MENS!”